ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 1. Συμβόλαιο χρήστη

Καλώς ήρθατε στην webprint.gr. Αυτή η ιστοσελίδα παρέχεται ως υπηρεσία προς τους πελάτες μας. Παρακαλώ λάβετε υπ’ όψη σας τους παρακάτω βασικούς κανόνες που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας www.webprint.gr. Σημειώστε ότι η χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας συνιστά την άνευ όρων σύμφωνη γνώμη σας ως προς την τήρηση και τη δέσμευση που ορίζουν οι όροι και προϋποθέσεις της.
Ακόμα κι αν παρακάμψετε την παρούσα συμφωνία, η χρήση αυτής της ιστοσελίδας εξακολουθεί να σας δεσμεύει με τους συγκεκριμένους Όρους και Προϋποθέσεις. H webprint.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας μετά από κάθε αλλαγή ή τροποποίηση αποτελεί την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας ως προς την τήρηση και την δέσμευση σας προς τους Όρους και Προϋποθέσεις όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί. Γι το λόγο αυτό σας παροτρύνουμε να εξετάζεται τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της παρούσας ιστοσελίδας, κάθε φορά που την επισκέπτεστε.

 

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Όλες οι τιμές και τα ποσά που αναγράφονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι σε Ευρώ (€), εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Όταν ένας χρήστης υποβάλλει αίτηση στην ιστοσελίδα για την αγορά προϊόντων εκτύπωσης, υπηρεσιών σχεδιασμού ή άλλων υπηρεσιών, ο χρήστης συμφωνεί ότι όλες οι χρεώσεις και οι φόροι, αυτόματα θα χρεώνονται στην πιστωτική του κάρτα ή θα καταβάλλονται με μία εγκεκριμένη μέθοδο πληρωμής που θα ορίζει η webprint.gr. Σε κάθε περίπτωση, η εξόφληση της εκάστοτε παραγγελίας, θα πρέπει να γίνεται με την ολοκλήρωση της αίτησης της από τον χρήστη. Καμία εργασία εκτύπωσης δε θα ξεκινάει αν δεν έχει εξοφληθεί. Από τη στιγμή που μια εργασία εκτύπωσης έχει εγκριθεί από τον πελάτη και βρίσκεται στο στάδιο της παραγωγής, καμία αλλαγή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στα ηλεκτρονικά αρχεία, στην εκτύπωση ή στον χρόνο παραλαβής αυτής. Η προσφορά των δωρεάν μεταφορικών, όταν και όπου αυτή αναφέρεται, έχει ισχύ μόνο εφόσον η υποβληθείσα εργασία παραλειφθεί από τον πελάτη με την πρώτη αποστολή. Σε περίπτωση απουσίας του από τον τόπο παραλαβής που έχει δηλώσει, η webprint.gr δεσμεύεται να ξαναστείλει την εργασία σε νέα ορισμένη χρονική περίοδο, αλλά δεν καλύπτει τα έξοδα αποστολής, τα οποία βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

 

 1. Πολιτική επιστροφής

Όλες οι πωλήσεις είναι οριστικές και αμετάβλητες.  Από τη στιγμή που έχουμε προσαρμόσει την εκάστοτε παραγγελία με βάση τα αρχεία σας και σύμφωνα με τις δικές σας ακριβείς προδιαγραφές, καμία επιστροφή χρημάτων δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί εφόσον η webprint.gr έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες πάνω στην παραγγελία σας.  Αυτό σημαίνει ότι η webprint.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα υλικά από εσάς (ηλεκτρονικό αρχείο και πληρωμή) κι έχει ξεκινήσει να εργάζεται πάνω στην παραγγελία σας (η παραγγελία βρίσκεται στην παραγωγή). Αν διαπιστωθεί ότι έχουμε υποπέσει σε κάποιο σφάλμα, η παραγγελία σας θα εκτελεστεί από την αρχή. Οποιοδήποτε ελάττωμα θα πρέπει να μας κοινοποιηθεί εντός 24 ωρών από την παράδοση της παραγγελίας. Προκειμένου να υπάρξει πλήρης αντικατάσταση της παραγγελίας, ο πελάτης πρέπει να επιστρέψει στο 100% την ελαττωματική παραγγελία, μέσα σε διάστημα 5 ημερών από την παραλαβή της, με δική του χρέωση μεταφορικών. Η παραγγελία σας θα εκτελεστεί ξανά από την αρχή και θα αποσταλεί στον πελάτη μέσω της ίδιας μεθόδου αποστολής. Δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων της αποστολής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μερική ή πλήρη επιστροφή χρημάτων μπορεί να υπάρξει εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί καμία εργασία πάνω σε μια συγκεκριμένη παραγγελία. Μία τέτοιου είδους επιστροφή χρημάτων θα οριστεί για να καλύψει έξοδα που έχουν πραγματοποιηθεί για την σχεδίαση μακέτας ή άλλων παρεχόμενων υπηρεσιών που σχετίζονται με την παραγγελία αυτή. Κάθε παραγγελία που πραγματοποιείται από την webprint.gr αποτελεί συμβόλαιο μεταξύ του πελάτη, εφόσον ο πελάτης είναι αυτός που έχει κάνει την παραγγελία και της webprint.gr. Το γεγονός ότι μπορεί να έχετε πραγματοποιήσει μια παραγγελία για λογαριασμό τρίτου, δεν σας απαλλάσσει από την ευθύνη απέναντι στην webprint.gr. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε απόφαση από το τρίτο πρόσωπο περί μη αποδοχής παραλαβής συγκεκριμένης παραγγελίας που έχει εκτυπωθεί για εσάς ή ακύρωση της συμφωνίας μεταξύ σας, δεν επηρεάζει τις ευθύνες σας προς την webprint.gr.

 

 1. Δείγματα

Η ιστοσελίδα αυτή προσφέρει στον χρήστη έτοιμα δείγματα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει για το στήσιμο της μακέτας που επιθυμεί. Ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει ότι τα συγκεκριμένα αρχεία ανήκουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία της webprint.gr και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε πελάτη ακόμα κι αν αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί από κάποιον άλλον στο παρελθόν για κάποια άλλη εργασία. Ο πελάτης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να διεκδικήσει πνευματικά δικαιώματα για κάποιο αρχείο.

 

 1. Πιστότητα χρώματος

Η webprint.gr  θα αναπαράξει το χρώμα από τα υποβληθέντα προς εκτύπωση αρχεία όσο το δυνατόν πιστότερα, αλλά δε μπορεί να αντιστοιχίσει απόλυτα τη σχέση χρώματος – πυκνότητας. Λόγω των εγγενών περιορισμών στη διαδικασία εκτύπωσης, καθώς και τις διαφορετικές, σε μελάνι, απαιτήσεις της κάθε εικόνας, η ακρίβεια της αναπαραγωγής χρωμάτων δεν είναι εγγυημένη.  Για κάθε παραγγελία που επιβεβαιώνετε στην webprint.gr, συμφωνείτε με αυτόν τον περιορισμό. Εμείς θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ταιριάξουμε την κλίση πυκνότητας του κάθε χρώματος, αλλά καμία ευθύνη δε μας βαρύνει για τυχόν διακυμάνσεις των χρωμάτων μεταξύ των υποβληθέντων προς εκτύπωση αρχείων και του τελικού αποτελέσματος. Καμία ανατύπωση δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί για τυχόν αποκλίσεις των χρωμάτων κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το ταίριασμα των χρωμάτων ή την πυκνότητα του μελανιού για ηλεκτρονικά δοκίμια που έχετε εγκρίνει. Η εφαρμογή της επίστρωσης UV μπορεί να επηρεάσει ή να αλλάξει την εμφάνιση των τυπωμένων χρωμάτων. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την τελική εμφάνιση των χρωμάτων ενός επιχρισμένου UV προϊόντος.

 

 1. Καμία ευθύνη για σφάλματα

Η webprint.gr  δε φέρει καμία ευθύνη για σφάλματα σε ένα προϊόν που προκλήθηκαν από οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους:

Ορθογραφικά λάθη, γραφικά, ξακρίσματα, γραμματική, χτυπημένες γραμματοσειρές, σημεία κοπής, διαφάνειες, τελικό μέγεθος προϊόντος. Η webprint.gr δεν κάνει καμία αλλαγή στα αρχεία των πελατών.

 

 1. Πολιτική ποσότητας τεμαχίων

Σύμφωνα με τη μέθοδο που χρησιμοποιεί η webprint.gr, μπορούμε να εγγυηθούμε ότι κάθε παραγγελία θα αποτελείται από τον ακριβή αριθμό τεμαχίων που έχουν παραγγελθεί.

 

 1. Μακέτες

Η προεκτυπωτική μας υπηρεσία ελέγχει όλες τις μακέτες που αποστέλλονται προτού αυτές εκτυπωθούν αλλά παραμένει 100% στην ευθύνη του πελάτη η ακρίβεια της μακέτας που έχει αποσταλεί και σας προτρέπουμε να επαληθεύετε όλα τα αρχεία σας προσεχτικά προτού επιβεβαιώσετε μια παραγγελία στην webprint.gr. Η webprint.gr δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζήτημα ως προς τον προσανατολισμό ή την ευθυγράμμιση των σελίδων των υποβληθέντων αρχείων σας. Υποβάλλοντας τα αρχεία σας στην webprint.gr βεβαιώνετε ότι έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε τις εικόνες που έχετε ενσωματώσει μέσα σε αυτά. Μην στέλνετε πρωτότυπα ή μοναδικά αρχεία που των οποίων διαθέτετε αντίγραφα αυτών. Παρά το γεγονός ότι παίρνουμε όλα τα προληπτικά μέτρα για τη διαφύλαξη του υλικού σας, δεν είμαστε υπεύθυνοι για απώλεια ή φθορά των εικόνων ή των αρχείων σας.
Σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, συμφωνείτε ότι δεν θα ανεβάσετε οποιοδήποτε αρχείο, εικόνα ή κείμενο που αποτελείται από τα ακόλουθα:

Προσβλητικό, ανήθικο ή ανάρμοστο υλικό, κάθε υλικό που θα μπορούσε να οδηγήσει σε οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και κάθε υλικό που θα μπορούσε να προσβάλλει τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής, της δημοσιότητας, τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, χωρίς την άδεια του κατόχου των δικαιωμάτων αυτών και των προσώπων που εμφανίζονται σε αυτό. Θα αρνηθούμε την εκτέλεση παραγγελίας, η οποία κατά τη γνώμη μας μπορεί να είναι παράνομη ή προσβάλει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου και θα λάβετε σχετική ενημέρωση. Αποδέχεστε την πλήρη νομική ευθύνη για το περιεχόμενο του υλικού που προωθείτε για εκτύπωση για λογαριασμό σας και κάτω από τις οδηγίες σας. Διατηρούμε το δικαίωμα της απόρριψης μιας παραγγελίας χωρίς να γνωστοποιηθεί ο λόγος.

 

 1. Χρόνοι εκτυπώσεων

Ο χρόνος ολοκλήρωσης κάθε παραγγελίας, ξεκινάει από τη στιγμή που δίνετε την παραγγελία σας,  έχετε ανεβάσει τα αρχεία σας στον λογαριασμό σας και έχετε εγκρίνει την εκτύπωση. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παραγγελίας ξεκινάει αφού έχουμε λάβει την έγκριση σας για τη μακέτα (όταν την έχουμε δημιουργήσει εμείς) και αυτή έχει εξοφληθεί πλήρως. Για εργασίες στις οποίες δεν έχετε υποβάλει ολοκληρωμένα και έτοιμα προς εκτύπωση ψηφιακά αρχεία, ο χρόνος ολοκλήρωσης της παραγγελίας ξεκινάει αμέσως μόλις λάβουμε τα έτοιμα προς εκτύπωση αρχεία και όχι από την στιγμή που είχατε αρχικά υποβάλλει την παραγγελία. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι η webprint.gr παραμένει κλειστή τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες. Ως εκ τούτου, οι μέρες αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη στον χρόνο ολοκλήρωσης της εκάστοτε παραγγελίας. Επιπλέον, ενώ ο χρόνος ολοκλήρωσης της κάθε παραγγελίας περιλαμβάνει την κοπή, την αποστολή, την βιβλιοδεσία και κάθε μετεκτυπωτική εργασία, δεν περιλαμβάνει τον σχεδιασμό της μακέτας και τους χρόνους αποστολής και θα πρέπει να επιτραπούν συμπληρωματικές εργάσιμες ημέρες για την παράδοση. Ο χρόνος ολοκλήρωσης παραγγελιών που έχουν εγκριθεί τα δοκίμια τους και έχουν πλήρως εξοφληθεί, είναι εγγυημένος. Η επανόρθωση για την αποτυχία να τηρηθεί η χρονική προθεσμία μιας παραγγελίας περιορίζεται σε μία προκαθορισμένη επιστροφή επιπλέον χρέωσης ή σε μία καλοπροαίρετη προσπάθεια επίσπευσης της επόμενής σας παραγγελίας.  Ακύρωση παραγγελίας που θα οφείλεται σε μη τηρούμενο χρόνο παράδοσης μπορεί να καταστεί δυνατή μόνο στην περίπτωση που ο πελάτης έχει δηλώσει εγγράφως κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας του ότι ο χρόνος παράδοσης της συγκεκριμένης εργασίας είναι αυστηρά περιορισμένος και πρέπει πάση θυσία να τηρηθεί. Η webprint.gr δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν επιπλέον χρεώσεις αποστολής, που προκύπτουν από καθυστερήσεις ως προς τον χρόνο παράδοσης.

 

 1. Αποστολές

Επί του παρόντος όλες οι αποστολές γίνονται μέσω των ταχυμεταφορών «Εντίππος Ταχυμεταφορές» και των συνεργατών της. Όταν ολοκληρώνετε μια παραγγελία πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι ο χρόνος παράδοσης της υπολογίζεται βάσει των εργάσιμων ημερών. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπολογίζονται τα Σαββατοκύριακα, οι επίσημες αργίες, καθώς και ημέρα που το πακέτο παραλαμβάνεται από την «Εντίππος Ταχυμεταφορές» και των συνεργατών της. Οι χρόνοι αποστολής ποικίλλουν και η webprint.gr δεν είναι υπεύθυνη για καθυστερήσεις που προκύπτουν από τη μεταφορική εταιρία, από απεργίες ή διαδηλώσεις που δυσκολεύουν την πρόσβαση, από τις καιρικές συνθήκες ή ζημίες που είναι αποτέλεσμα της καθυστέρησης αυτής. Επίσης, η παραγγελία σας μπορεί να καθυστερήσει λόγω απρόβλεπτων συνθηκών της μεταφορικής υπηρεσίας, βλάβης του εξοπλισμού, ασθένειας κ.λπ. Η ευθύνη της webprint.gr  περιορίζεται στην προετοιμασία της παραγγελίας σας και την παράδοση της στην «Εντίππος Ταχυμεταφορές» και στους συνεργαάτες της για την αποστολή. Η webprint.gr δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από την αποστολή της μεταφορικής εταιρίας. Οι ημερομηνίες άφιξης της παραγγελίας σας υπολογίζονται προσθέτοντας τον χρόνο της εκτύπωσης και αποστολής. Παρακαλούμε κατανοήστε ότι οι χρόνοι παράδοσης αποτελούν εκτιμήσεις και όχι εγγυήσεις. Παρόλο που κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να έχετε το προϊόν σας μέσα στα αρχικά εκτιμώμενα χρονικά πλαίσια, υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες που εκφεύγουν από τον έλεγχο μας και μπορούν να επηρεάσουν τις εκτιμήσεις αυτές.

 

 1. Χρόνος Αποστολής

Ο χρόνος αποστολής αναγράφετε σε κάθε προϊόν . Το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είναι οι 10 εργάσιμες ημέρες. Οι παραγγελίες συνήθως έρχονται νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο παράδοσης, αλλά εμείς ορίζουμε αυτό το χρονικό περιθώριο για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα καθυστερήσουμε την παραγγελία σας. Πληροφορίες για τις Υπηρεσίες Αποστολής Η webprint.gr εγγυάται ότι οι διευθύνσεις και τα λοιπά προσωπικά στοιχεία των πελατών της θα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες των τελευταίων. Τα στοιχεία δεν θα πωλούνται και δεν θα προσφέρονται για χρήση σε τρίτους, ούτε θα χρησιμοποιηθούν για κάποιον άλλον σκοπό. Η ευθύνη της webprint.gr περιορίζεται στην προετοιμασία της αποστολής σας και ολοκληρώνεται με την παράδοση της παραγγελίας σας στην μεταφορική εταιρία. Η webprint.gr είναι υπεύθυνη για την αποκατάσταση λαθών της εκτύπωσης που οφείλονται σε εκείνη, ενώ οποιαδήποτε ζημιά περιορίζεται στην αξία της δουλειάς που έχει εκτυπωθεί μέχρι τη στιγμή εκείνη. Σε καμία περίπτωση η webprint.gr δεν ευθύνεται για αποθετικές ή παράγωγες ζημιές ή το κόστος καθ ‘υπέρβαση των χρεώσεων, για υπηρεσίες που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εργασία.
Ο πελάτης θα υπερασπιστεί και δε θα εναντιωθεί κατά της webprint.gr σε οποιαδήποτε αγωγή ή προσφυγή που ασκήθηκε κατά αυτής από τρίτους για την υποτιθέμενη ζημία, για έξοδα (συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής του δικηγόρου) ή ζημίες που προκύπτουν από περιστάσεις κατά τις οποίες η webprint.gr, που ενεργεί ως αντιπρόσωπος του πελάτη, χρησιμοποιεί αντίγραφα, φωτογραφίες ή απεικονίσεις που πιστεύεται από τους άλλους ότι είναι εξευτελιστικές, συκοφαντικές ή επιβλαβής για τη φήμη τους ή αν κατά την αποκλειστική κρίση της webprint.gr, συνιστά παράβαση σε ένα εμπορικό σήμα, ή την εμπορική επωνυμία ή τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε τρίτους ή σε μία ενδεχόμενη μήνυση ή δικαστική προσφυγή κατά της webprint.gr για τις ενέργειες των υπαλλήλων του πελάτη που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε αλληλογραφίας.

 

 1. Διάφορα

Όλα τα παράπονα πρέπει να δηλωθούν μέσα σε 24 ώρες από την παραλαβή της τελικής εκτυπωμένης εργασίας. Σε περίπτωση που η εργασία σας έχει σφάλματα ή ελαττώματα που οφείλονται στην webprint.gr, θα επαναλάβουμε την εργασία σας χωρίς καμία επιβάρυνση.
Τα υλικά που δημιουργούνται κατά την παραγωγή των έντυπων προϊόντων σας, είναι ιδιοκτησία της webprint.gr. Παρά το γεγονός ότι τα υλικά αυτά ΔΕΝ πρόκειται να πωληθούν ή να δοθούν σε κάποιον τρίτο, διατηρούμε το δικαίωμα να διανείμουμε δωρεάν δείγματα του έντυπου προϊόντος σας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι το τυπωμένο προϊόν σας ή οι εικόνες που χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση του προϊόντος σας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς σκοπούς από τηνwebprint.gr, χωρίς την γραπτή συγκατάθεσή σας. Η συγκατάθεση θεωρείται δεδομένη από την αποδοχή των όρων της ιστοσελίδας.
Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

 

 1. Πνευματικά δικαιώματα

Όλοι οι χρήστες της συγκεκριμένης ιστοσελίδας πρέπει να γνωρίζουν ότι όλο το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, των πληροφοριών, των δεδομένων, των λογισμικών, των φωτογραφιών, των γραφικών, των γραμματοσειρών, των εικόνων και των σχεδίων, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της webprint.gr ή / και των διαφόρων τρίτων παρόχων («Providers»). Αναπαραγωγές ή αποθήκευση περιεχομένου που ανακτώνται από αυτή την ιστοσελίδα, σε όλες τις μορφές, με οποιοδήποτε μέσο ή τεχνολογία, υπόκεινται στους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας του  ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

 

 1. Εταιρική Ταυτοποίηση και Εμπορικά Σήματα

Το “webprint.gr”, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σήμα που εμφανίζεται σε αυτή την ιστοσελίδα, είναι εμπορικά Σήματα της εταιρίας CopyStore με επωνυμία «WebPrint» και δ.τ.«CopyStore». Δεν επιτρέπεται η χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, αποστολή ή τροποποίηση των Εμπορικών Σημάτων με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης ή δημοσιότητας που αφορά την διανομή των υλικών σε αυτήν την ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της webprint.gr. Η χρήση των Εμπορικών Σημάτων σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία Web ή περιβάλλον υπολογιστή δικτύου απαγορεύεται. H webprint.gr απαγορεύει τη χρήση των Εμπορικών Σημάτων ως ένα σύνδεσμο (“hot” link) σε άλλη ιστοσελίδα εκτός αν έχει προ-εγκριθεί από την webprint.gr γραπτώς.

 

 1. Περιορισμοί χρήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα μόνο για νόμιμες αιτήσεις αγοράς προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και όχι για οποιαδήποτε κερδοσκοπική ή ψευδή αίτηση. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε αυτοματοποιημένου μέσου για πρόσβαση στον κώδικα της ιστοσελίδας, εκτός αν έχει συγκεκριμένα επιτραπεί από την webprint.gr. Οποιαδήποτε τέτοιου είδους παραβίαση θα επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους του Eλληνικού κράτους. Δηλώνετε υπεύθυνα ότι διαθέτετε τη νόμιμη ηλικία για να δημιουργήσετε δεσμευτικές νομικές υποχρεώσεις για οποιαδήποτε ευθύνη που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης του παρόντος ιστότοπου. Συμφωνείτε να ενημερώνετε αμέσως οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων σας στη φόρμα μέλους που έχετε συμπληρώσει, ώστε αυτή να παραμένει σε κάθε περίπτωση αληθή και ακριβής.
Συνιστά παραβίαση του νόμου να δίδεται ψευδή στοιχεία (π.χ. όνομα ή αριθμό πιστωτικής κάρτας). Πρέπει να γνωρίζετε ότι ακόμη και αν δεν μας δώσετε το πραγματικό σας όνομα, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε εκπέμπει μια μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση σε μας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα αρμόδια όργανα επιβολής του νόμου για την αναγνώρισή σας. Χρήστες με ψευδή στοιχεία μπορούν να διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του νόμου. Άδεια, σχετική με τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, χορηγείται για αποκλειστική χρήση της ιστοσελίδας ως χώρος αγορών. Οποιαδήποτε άλλη χρήση των υλικών ή του περιεχόμενου του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής για σκοπό διαφορετικό από εκείνο που αναφέρεται παραπάνω, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της webprint.gr, απαγορεύεται.

 

 1. Email ή Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail)

Σας ενθαρρύνουμε να μοιραστείτε μαζί μας σχόλια και πιθανές απορίες αλλά είναι πιθανό να μην μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο σύνολο τους. Παρακαλώ σημειώστε ότι δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για κριτική αυθαίρετων ιδεών σχετικά με την επιχείρηση μας (διαφημιστικές ιδέες ή ιδέες για προϊόντα) και δε φέρουμε υπαιτιότητα για τυχόν ομοιότητες μεταξύ των ιδεών αυτών και σχεδίων ή αρχείων που μπορεί να παρουσιαστούν από αυτή την ιστοσελίδα στο μέλλον. Επίσης, θυμηθείτε ότι είστε εσείς υπεύθυνοι και όχι η webprint.gr για οποιοδήποτε υλικό/αρχείο “ανεβάζετε” (upload) και έχετε την πλήρη ευθύνη για κάθε μήνυμα που στέλνετε, συμπεριλαμβανομένης της αξιοπιστίας του, της πρωτοτυπίας και της πνευματικής ιδιοκτησίας του. Παρακαλούμε μην αποκαλύπτετε εμπορικά μυστικά ή άλλα εμπιστευτικά στοιχεία στα μηνύματα σας.

 

 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της webprint.gr καθώς και με τους όρους που ενσωματώνονται στο παρόν και συμφωνείτε ότι οι όροι αυτοί είναι λογικοί και ικανοποιητικοί.
Συναινείτε στην χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από την webprint.gr ή τρίτους παρόχους της ή τους αποκλειστικούς εμπορικούς αντιπροσώπους της, σύμφωνα πάντα με τους όρους και για τους σκοπούς που, καθορίζονται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της webprint.gr. Εάν δεν είστε κάτοικος  Ελλάδος, παρακαλούμε σημειώστε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλετε στην ιστοσελίδα αυτή, μεταφέρονται στην Ελλάδα  και επεξεργάζονται από την webprint.gr προκειμένου να παρέχει η ιστοσελίδα αυτή τις υπηρεσίες της σε εσάς, καθώς και για άλλους σκοπούς (όπως ορίζονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).

 

 1. Περιορισμός Ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η WebPrint συμπεριλαμβανομένων των στελεχών της, διευθυντών της, υπαλλήλων της, αντιπροσώπων της ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ για οποιοδήποτε τραυματισμό, θάνατο, απώλεια, αξίωση, ζημία, θεομηνία, ατύχημα, καθυστέρηση ή άλλες ειδικές, ποινικές, τυχαίες ή παρεπόμενες ζημιές κάθε είδους, βάσει συμβολαίου, σύμβασης, αδικοπραξίας ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί να προέρχεται ή να συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή με οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία χρήσης αυτής της τοποθεσίας για οποιαδήποτε πληροφορία, λογισμικό, προϊόντα ή υπηρεσίες που λαμβάνονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας ακόμα κι αν ένα κάποιο μέρος έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

 

 1. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να υπερασπίσετε, να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την webprint.gr και τους συνεργάτες της από αγωγές αποζημίωσης, δαπάνες και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των δικηγόρων) που προκύπτουν ή συσχετίζονται με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας από εσάς. Επίσης, πιστοποιείτε ότι είστε ο νόμιμος κάτοχος των δικαιωμάτων ή έχετε την άδεια να χρησιμοποιήσετε το υλικό και τις φωτογραφίες που αναπαράγονται ως μέρος της παραγγελίας σας.

 

 1. Τρίτα πρόσωπα

Εάν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα αυτή για να αναθέσετε κάποια εργασία για λογαριασμό τρίτων, είστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε σφάλμα σχετικό με την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται σε σχέση με την χρήση αυτή. Επιπλέον, πρέπει να ενημερώσετε το τρίτο μέρος, που για λογαριασμό του αναθέτετε εργασία, για όλους τους Όρους και Προϋποθέσεις που ισχύουν για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της webprint.gr, συμπεριλαμβανομένων όλων των κανόνων και των περιορισμών που τους διέπουν.
Κάθε χρήστης που κάνει χρήση της ιστοσελίδας αυτής για λογαριασμό τρίτου, συμφωνεί να αποζημιώσει και να προστατεύσει κάθε καλυπτόμενο μέρος από ευθύνες, απώλειες, ζημιές (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων υπεράσπισης), μηνύσεις και κατηγορίες σχετιζόμενες με τον ίδιο ή το τρίτο πρόσωπο και την αδυναμία του να εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, όπως περιγράφεται (παραπάνω). Ο χρήστης είναι άμεσα υπεύθυνος για την υποβολή οποιασδήποτε εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των συναφών χρεώσεων και επιβαρύνσεων.

 

 1. Σχόλια χρηστών και άλλες υποβολές

Όλα τα σχόλια, απόψεις, προτάσεις και ιδέες που υποβάλλονται ή προσφέρονται σε σχέση με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα της webprint.gr. Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις που γίνονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν με οποιοδήποτε μέσον και για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς τη συγκατάθεση σας. Κανένας συνεργάτης της webprint.gr δεν έχει την υποχρέωση να διατηρήσει τα σχόλια σας ή να ανταποκριθεί σε αυτά. Συμφωνείτε ότι είστε ο αποκλειστικός υπεύθυνος για το περιεχόμενο των σχολίων ή των παρατηρήσεων σας.

 

 1. Σύνδεσμοι (links) προς άλλους Δικτυακούς τόπους και Υπηρεσίες

Στο βαθμό που αυτή η ιστοσελίδα περιέχει εξωτερικούς συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους ή υπηρεσίες, πρέπει να γνωρίζετε ότι, για οποιοδήποτε μέλημα που αφορά τις υπηρεσίες αυτές ή τις πηγές του συνδέσμου, κανείς εκ της webprint.gr δεν εγγυάται για την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών ή το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στους δικτυακούς τόπους αυτών των εξωτερικών υπηρεσιών. Οι εξωτερικοί σύνδεσμοι και οι υπηρεσίες αυτών, δεν σχετίζονται με κανέναν τρόπο με την webprint.gr ή με οποιονδήποτε συνεργάτη ή υπάλληλο της.

 

 1. Τερματισμός χρήσης

Η webprint.gr διατηρεί το δικαίωμα του τερματισμού της πρόσβασης, σε μέρος ή στο σύνολο αυτής της ιστοσελίδας, οποιουδήποτε χρήστη, χωρίς καμία προειδοποίηση και για οποιονδήποτε λόγο.

 

 

 1. Διάφορα

Οι τίτλοι σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις είναι μόνο για διευκόλυνση και δεν συνιστούν, σε καμία περίπτωση, περιορισμό ή προσδιορισμό των όρων και των διατάξεων αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. Η webprint.gr δεν είναι αρμόδια για τυχόν λάθη ή καθυστερήσεις σε υποβολές αιτημάτων που οφείλονται σε λανθασμένη αναγραφή ηλεκτρονικής διεύθυνσης με δική σας υπαιτιότητα ή άλλων τεχνικών προβλημάτων που είναι πέρα από τον έλεγχο της webprint.gr.

 

 1. Συνολική Συμφωνία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, μαζί με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις που έχουν ενσωματωθεί στο παρόν ή αναφέρονται σε αυτό, αποτελούν τη Συνολική Συμφωνία (συλλογικά η «Συμφωνία») ανάμεσα σε εσάς και κάθε σχετιζόμενου με το αντικείμενο της παρούσης, συνεργάτη της webprint.gr και υπερισχύει έναντι προηγούμενης συμφωνίας ή σύμβασης (προφορικής ή γραπτής) σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, και δεν μπορούν να τροποποιηθούν παρά μόνο γραπτώς. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας κριθεί άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη, η εγκυρότητα, η νομιμότητα και η εκτέλεση των υπόλοιπων διατάξεων δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να επηρεαστούν ή να υποτιμηθούν.

 

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι της χρήσης και η χρήση του δικτυακού τόπου webprint.gr διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες  σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου webprint.gr ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ’ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΗΕΔ) – ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΕΔ

Πρόσφατα εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία (με την ΚΥΑ 70330 (ΦΕΚ 1421Β΄/9.7.2015) η Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών με τη διαδικασία Alternative DisputeResolution.

Η διαδικασία αυτή λειτουργεί ως εξωδικαστικός συμβιβασμός. Πρόκειται για έναν μηχανισμό εναλλακτικής επίλυσης διαφορών δια μέσου πιστοποιημένων φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) που αναλαμβάνουν να συμβιβάσουν online, εύκολα και γρήγορα διαφορές καταναλωτών-προμηθευτών που προκύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου.

Τα μέρη έχουν πρόσβαση στη διαδικασία χωρίς να είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιήσουν δικηγόρο ή νομικό σύμβουλο. Η διαδικασία δεν στερεί τα μέρη από το δικαίωμα λήψης ανεξαρτήτων συμβουλών ή εκπροσώπησης ή υποστήριξης από τρίτο μέρος σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η διαδικασία ΕΕΔ είναι δωρεάν για τον καταναλωτή (δεν περιλαμβάνονται τυχόν κόστη που αναλαμβάνει οικειοθελώς ο καταναλωτής προς υποστήριξη της υπόθεσής του). Ο φορέας ΕΕΔ οφείλει να αποφασίσει εντός 90 ημερών, ωστόσο σε ιδιαίτερα περίπλοκες διαφορές έχει την ευχέρεια να παρατείνει το διάστημα αυτό. Εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο καταναλωτής αποχωρήσουν από την διαδικασία πριν την έκδοση απόφασης συντάσσεται από τον φορέα ΕΕΔ πρακτικό αποτυχίας. Τα μέρη εάν το επιθυμούν μπορούν να προσφύγουν για την ίδια διαφορά στα δικαστήρια. Σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία συντάσσεται πρακτικό συμβιβασμού και είτε τα μέρη συμμορφώνονται οικειοθελώς είτε όποιο από τα μέρη θέλει μπορεί να τρέψει το πρακτικό συμβιβασμού σε εκτελεστό τίτλο προκειμένου να υποχρεώσει το άλλο μέρος να συμμορφωθεί.

Διευκρινίζεται ότι ο καταναλωτής οφείλει να επικοινωνήσει πρώτα με την επιχείρηση σε μια προσπάθεια απευθείας επίλυσης της διαφοράς τους προτού υποβάλλει την καταγγελία του σε φορέα ΕΕΔ εάν τελικά δεν κατέστη δυνατό να διευθετηθεί η διαφορά με την άμεση υποβολή της καταγγελίας προς την επιχείρηση. Μάλιστα, εάν ο καταναλωτής υποβάλλει την καταγγελία του σε φορέα ΕΕΔ χωρίς προηγουμένως να έχει υποβάλλει καταγγελία προς την επιχείρηση, το γεγονός αυτό και μόνο μπορεί να αποτελέσει λόγο άρνησης εξέτασης της καταγγελίας του. Στο σημείο αυτό, σας πληροφορούμε ότι ένας από τους φορείς συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών που υφίστανται στην Ελλάδα είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή (https://www.sinigoroskatanaloti.gr ) που αποτελεί ανεξάρτητη αρχή με στόχο την εξωδικαστική και φιλική διευθέτηση διαφορών μεταξύ προμηθευτών – καταναλωτών.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 524/2013 θεσμοθέτησε τη δημιουργία και λειτουργία μιας ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την επίλυση διαφορών, της πλατφόρμας ΗΕΔ που παρέχει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να υποβάλλει τις τυχόν διαφορές που προκύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου σε διαδικασία επίλυσης μέσω διαδικτύου. Στο σημείο αυτό, σας παραθέτουμε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο προς την πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) (https://ec.europa.eu/odr ) καθώς και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου (info@melinamay.com).

Η διαδικασία μέσω της πλατφόρμας ΗΕΔ είναι εύκολη, ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και πραγματοποιείται σε 4 στάδια:

1)   Υποβολή καταγγελίας από τον καταναλωτή κατά προμηθευτή με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας.

2)   Η καταγγελία αποστέλλεται στον προμηθευτή-συμφωνία των δύο μερών σχετικά με έναν φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

3)   Η πλατφόρμα ΗΕΔ αποστέλλει αυτομάτως την καταγγελία στον φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

4) Διεκπεραίωση της καταγγελίας από τον φορέα επίλυσης διαφορών, αποτέλεσμα και περάτωση της καταγγελίας εντός 90 ημερών.

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι οι φορείς ΕΕΔ μπορούν να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν διαδικαστικούς κανόνες οι οποίοι τους δίνουν τη δυνατότητα να αρνηθούν να εξετάσουν μια συγκεκριμένη διαφορά, επί τη βάσει ενός ή συνδυασμού από τα παρακάτω κριτήρια:

α) ο καταναλωτής δεν προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον προμηθευτή με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο προκειμένου να συζητήσει την καταγγελία του και να επιδιώξει, ως πρώτο βήμα, να επιλύσει το πρόβλημα απευθείας με αυτόν

β) η διαφορά είναι επουσιώδης ή βασίζεται σε κακόβουλη καταγγελία

γ) η διαφορά εξετάζεται ή έχει εξεταστεί προηγουμένως από άλλο φορέα ΕΕΔ ή από δικαστήριο

δ) ο καταναλωτής δεν υπέβαλε την καταγγελία στον φορέα ΕΕΔ εντός προθεσμίας ενός έτους από την ημερομηνία κατά την οποία ο καταναλωτής υπέβαλε την καταγγελία στον προμηθευτή

ε) η εξέταση μιας τέτοιας διαφοράς θα έβλαπτε σημαντικά την αποτελεσματική λειτουργία του φορέα ΕΕΔ.